VERENIGINGSZAKEN

Oro is een vereniging met een bestuur van vrijwilligers.
Oro is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40594382
Het bankrekeningnummer is NL27INGB0000696091 t.n.v. Oro, Vereniging voor Werelddans.

Officiële documenten [Klikken om bij de documenten te komen.]
We hebben in 2022 de statuten  vernieuwd. Het huishoudelijk reglement  is voor het laatst in 2016 bijgewerkt en in 2018 aangevuld met het wettelijk verplichte privacy protocol. Coronapandemie heeft ons genoodzaakt Coronaprotocollen op te stellen.
Jaarlijks houden we een Algemene Ledenvergadering. Leden van Oro kiezen dan de bestuursleden, stellen de jaarstukken vast en praten over alles wat met Oro te maken heeft.

Oro geeft drie keer per jaar een verenigingsblad uit: De Orokrant

Steun Oro [Klikken om bij de mogelijkheden te komen.]
Je kunt Oro financieel steunen.
Als je niet meer kan of wil dansen, kan je Oro financieel steunen en in contact blijven door Vriend te worden.
Door je Vomar klantenkaart of Vriendenloterij te koppelen aan Oro steun je de vereniging. Je kan ook zelf een gift storten in het Solidariteitsfonds  van Oro. Oro heeft geen ANBI status. 

Oro is aangesloten bij: